VNPT Nghệ An hiện là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Kế thừa 65 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam, VNPT Nghệ An vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu.

 

BẢNG GIÁ CÁP QUANG VNPT NGHỆ AN

Fiber 16M

16 Mbps
16 Mbps
 • Cước: 170.000đ / Tháng
 • Phí lắp đặt: 300.000đ
 • Trả trước 3 tháng được miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt + Giảm cước 16%
 • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt + Giảm cước 20%

Fiber 20M

20 Mbps
20 Mbps
 • Cước: 190.000đ / Tháng
 • Phí lắp đặt: 300.000đ
 • Trả trước 3 tháng được miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt + Giảm cước 16%
 • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt + Giảm cước 20%

Fiber 30M

30 Mpbs
30 Mpbs
 • Cước: 230.000đ / Tháng
 • Phí lắp đặt: 300.000đ
 • Trả trước 3 tháng được miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt + Giảm cước 16%
 • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt + Giảm cước 20%

Fiber 40M

40 Mpbs
40 Mpbs
 • Cước: 340.000đ / Tháng
 • Phí lắp đặt: 300.000đ
 • Trả trước 3 tháng được miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt + Giảm cước 16%
 • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt + Giảm cước 20%