Để hỗ trợ các khách hàng của FPT Nghệ An một cách nhanh chóng chúng tôi xin đưa ra phương pháp thiết lập  mật khẩu cho wifi của gia đình bạn

Bước 1: Vào trình duyệt web

Đăng nhập : 192.168.1.1

  • Acc: admin
  • pass: admin

Nếu không đăng nhập được xin vui lòng lấy biên bản bàn giao thiết bị của nhà cung cấp dịch vụ hoặc hướng dẫn sử dụng của modem để lấy acc truy cập

Bước 2 : Hướng dẫn Cài đặt mật khẩu wifi

  • Các bạn tìm đến phần Interface Setup : sẽ hiện ra như hình ảnh trên, thường thì một số loại modem thông dụng sẽ có giao diện gần giống nhau
  • Chọn Wireless
  • Ở phần Authentication Type là phần chọn định dạng mất khẩu ( bao gồm chữ cái , số .vv ) phần này có thể đặt mặc định hoặc thay đổi
  • Sau đó đánh mật khẩu vào khung Pass và save là xong