Những thay đổi nhanh chóng về mặt công nghệ trong những năm gần đây, làm cho thế giới có mộ cách nhìn mới về công nghệ. Công nghệ hay công nghệ thông tin nói riêng đang nằm trong cơn bão toàn cầu về khóa học công nghệ. Trong những mặt thay đổi mới, trí tuệ nhân tạo đóng vai trò cơ bản tạo nên sự thay đổi trong chiều sâu và rộng trên nhiều khía cạnh của xã hội. Việt Nam dang có những  bước đi để bắt kịp với xu thế này củ thế giới và FPT một trong những công ty hàng đầu về công nghệ tại Việt Nam đã có những bước đi tiên phong về trí tuệ nhân tạo trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ để tăng cường trải nghiệm cho khách hàng, người dùng.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong FPT – internet, truyền hình FPT

Một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo do FPT nói riêng và trên toàn Việt Nam nói chung được giới thiệu cùng với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác cảu các tấp đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Sự kiện ngày công nghệ FPT – FPT TechDay diễn ra vào ngày 6/6/2017 nơi tổ chức sự kiện Garad Plaza, Hà Nội. Chương trình hứa hẹn sự góp mặt  của hơn 1000 chủ tịch, giám đốc điều hành, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước như: Dupont, IBM, Amazon wed services, AT&T, NeoPost,